Novosti / informacije

Sve novosti koje budemo objavljivali možete pročitati pod ovim linkom

Pročitaj

 

Sistematizacija radnih mjesta -306KB

 Prezime i ime radnika

Radno mjesto

Stručna sprema : VISOKA STRUČNA SPREMA (Broj zaposlenika : 3)

 

KEKIĆ EDIN

GENERALNI DIREKTOR - DIREKTOR

 

ČAUŠEVIĆ OSMAN

ŠEF SLUŽBE ZA RAZVOJ I ISTRAŽIVANJE

 

DURMIĆ JASMIN

ŠEF SLUŽBE ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Stručna sprema : VIŠA STRUČNA SPREMA (Broj zaposlenika : 1)

 

SULJANOVIĆ AZIZ

REF.NA TELEKOMUNIKACIJSKOJ  OPR.-TELEM. 

Stručna sprema : SREDNJA STRUČNA SPREMA (Broj zaposlenika : 15)

 

ALIBEGIĆ MELVIN

REFERENT ZA DETEKCIJU KVAROVA 

 

BALIĆ ZEKIRA

GLAVNI KNJIGOVOĐA - KONTER

 

BEGANOVIĆ NIHAD

INKASATOR

 

ELEZOVIĆ RASIM

REFERENT NABAVE

 

HRKIĆ SENA

FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA 

 

HUŠIDIĆ SULEJMAN

POSLOVOĐA HIDROTEHNIČKIH RADOVA-VODOVODA

 

LATIĆ AMIR

REFERENT OBRAČUNA I NAPLATE

 

LATIĆ SILVANA

REFERENT ZA RADNE NALOGE

 

MILJKOVIĆ ZUHDIJA

REFERENT ZA OPĆE POSLOVE I NAPLATU

 

MUJAKIĆ NERMIN

REFERENT ZA DETEKCIJU KVAROVA

 

MULALIĆ ELDINA

SANITARNI TEHNIČAR - REF.ZA SANIT .POSL.

 

OKANOVIĆ OSMAN

ŠEF VODOVODA

 

PAJAZETOVIĆ FADILA

REF.ZA PERS.POSLOVE,SEKRETARICA

 

SELIMANJIN  ARIFA

BLAGAJNIK

 

TABAKOVIĆ RASIM

REFERENT ZA KATASTAR I K.SUGLASNOSTI

Stručna sprema : VISOKO KVALIFIKACIONI RADNIK (Broj zaposlenika : 2)

 

BRKIĆ SUVAD

KV VODOGRADITELJ- VODOINSTALATER 

 

TRGOVČEVIĆ ALMADIN

KV VODOGRADITELJ- VODOINSTALATER 

Stručna sprema : KVALIFIKOVANI RADNIK (Broj zaposlenika : 21)

 

AHMETOVIĆ SAMIR
ALIBEGIĆ ZEKIR

KV VODOGRADITELJ- VODOINSTALATER
KV VODOGRADITELJ-VODOINSTALATER 

 

BAJRAMOVIĆ  ZLATKO

INKASATOR

 

BEGANOVIĆ SENAD

SKLADIŠTAR

 

BEGANOVIĆ SUAD
DELIĆ DŽEVAD
DIZDAREVIĆ EMIR

STROJAR
KV VODOGRADITELJ- VODOINSTALATER
ELEKTRIČAR 

 

GALIJAŠEVIĆ SUVAD
GALIJŠEVIĆ SABAHUDIN

KV VODOGRADITELJ- VODOINSTALATER
STROJAR 

 

GRAČANIN MEHO

KV VODOGRADITELJ- VODOINSTALATER 

 

HAMZIĆ ARIF

KV VODOGRADITELJ- VODOINSTALATER 

 

IBRADŽIĆ ELVIS

KV VODOGRADITELJ- VODOINSTALATER 

 

KUDUZOVIĆ NERMIN

KV VODOGRADITELJ- VODOINSTALATER 

 

MRŽLJAK ESAD               

KV VODOGRADITELJ- VODOINSTALATER 

 

MUJAKIĆ ASMIR

STROJAR

 

MUJAKIĆ JASMIN

BRAVAR

 

SABLJAKOVIĆ ZLATKO

INKASATOR

 

 

 

 

TAHIĆ REFIK

PK RADNIK NA ODRŽAVANJU VODOVODA

 

TAHIROVIĆ EDIS

KV VODOGRADITELJ- VODOINSTALATER
 

Stručna sprema : NEKVALIFIKOVANI RADNIK (Broj zaposlenika : 7)

 

BAJREKTAREVIĆ ZEKIRA

ČISTAČIĆA - KAFE KUHARICA

 

GAŠI HASAN

PK RADNIK NA ODR.KANALIZACIJE

 

HUŠIDIĆ HASAN

INKASATOR

 

MURTIĆ MUJAGA

KV VODOGRADITELJ - VODOINSTALATER

 

NADAREVIĆ HUSEIN

PK RADNIK NA ODR.VODOVODA

 

OBIĆ SMAIL

INKASATOR

 

 

 

Stručna sprema : POLUKVALIFIKOVANI RADNIK (Broj zaposlenika : 2)

 

DELIĆ MIRSAD

PK RADNIK NA ODR.VODOVODA

 

GRAČANIN   DŽEMAL

INKASATOR

 

 

 

 

NAZIV PREDUZEĆA:  JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša 
SJEDIŠTE PREDUZEĆA: Ulica Kulište br. 2, Velika Kladuša,
KONTAKTI: www.vik-kladusa.ba, tel:037 770 164 / fax:037 772 164,

DATUM OSNIVANJA: Preduzeće je osnovano 1954. god, pod ovim imenom posluje od 01.07.2005. 


BROJ ZAPOSLENIH: 51

UPRAVA:    prof.dr. Esad Čović – V.D. direktor,

ŠEFOVI SEKTORA: 


DURMIĆ JASMIN, dipl.ecc. – Šef službe za finansije i računovodstvo
ČAUŠEVIĆ OSMAN, mr.sci. – Šef službe za razvoj i istraživanje
OKANOVIĆ OSMAN, - Šef vodovoda - RJ Vodovod
mr.KEKIĆ EDIN, dipl.ing - Sef službe laboratorije i telemetrijePRIVREMENI NO:
Miljković Semir – predsjednik
Zulić Jasmin – član
Ćufurović Dijana – član

DJELATNOSTI PREDUZEĆA: Osnovne djelatnosti su: Proizvodnja i distribucija vode i odvodnja otpadnih voda

BROJ KORISNIKA:  JKP ViK d.o.o. trenutno posjeduje 12.964 priključaka (12.314 domaćinstava i 650 pravnih subjekata)

Površina općine 331,55 km2 , pokrivenost vodosnabdijevanjem 95 %

OPREMLJENOST PREDUZEĆA: Preduzeće  raspolaže sa zadovoljavajućim voznim parkom i opremom za rad uz tendenciju povećanja broja radnih mašina i voznog parka.

VRIJEDNOST PREDUZEĆA: 21 825 239,00 KM – knjigovodstvena vrijednost