Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – USLUGA BAŽDIRANJA VODOMJERA 2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke – otvoreni postupak, br. protokola br. 59-02/23 od 06.02.2023. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka, br. Obavještenja o nabavci 1117-1-2-8-3-7/23. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 70.000,00 KM. Ponudu su dostavili slijedeći ponuđači: “SPIK” obrt za servisiranje crpki za vodu i […]