Dokumenti

Kategorije

Tabelarni prikaz

Naslov
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – USLUGA BAŽDIRANJA VODOMJERA 2023
2 file(s) 33 downloads
Obavijesti 21 Juna, 2023
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
1 file(s) 31 downloads
Odluke o dodjeli ugovora 9 Maja, 2023
Konkurs za prijem uposlenika na neodređeno vrijeme
1 file(s) 28 downloads
Konkursi 7 Aprila, 2023
Javna licitacija za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnog materijala JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša 2023
1 file(s) 42 downloads
Obavijesti 7 Marta, 2023
Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja – Licitacija 2023
1 file(s) 26 downloads
Obavijesti 7 Marta, 2023
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
1 file(s) 56 downloads
Javne nabavke 3 Marta, 2023
Konkurs za prijem uposlenika na neodređeno vrijeme – Strojar
1 file(s) 38 downloads
Konkursi 2 Februara, 2023
Javna licitacija za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnog materijala JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša
1 file(s) 26 downloads
Obavijesti 24 Novembra, 2022
Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja – Licitacija
1 file(s) 15 downloads
Obavijesti 24 Novembra, 2022
Politika kvalitete
1 file(s) 24 downloads
Obavijesti 28 Oktobra, 2022
Politika zdravstvene ispravnosti
1 file(s) 28 downloads
Obavijesti 28 Oktobra, 2022
Javna licitacija za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnog materijala JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša
1 file(s) 38 downloads
Obavijesti 20 Oktobra, 2022
Konkurs za prijem uposlenika na neodređeno vrijeme
1 file(s) 22 downloads
Konkursi 14 Oktobra, 2022
Izvještaj radu i finansijskom poslovanju JKP “ViK” d.o.o. Velika kladuša za period 01.01-31.12.2009. godine
1 file(s) 18 downloads
Izvještaji 15 Septembra, 2022
Dopis RVK Podzvizd
1 file(s) 18 downloads
Izvještaji 15 Septembra, 2022
Postupak dobijanja vodne dozvole
1 file(s) 14 downloads
Izvještaji 15 Septembra, 2022
Izvještaj o finansijkom poslovanju JKP “ViK” d.o.o. Velika kladuša za period 01.01-30.06.2010. godine
1 file(s) 17 downloads
Izvještaji 15 Septembra, 2022
Polugodišnji izvještaj
1 file(s) 20 downloads
Izvještaji 15 Septembra, 2022
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika kladuša za period 01.01-31.12.2011. Godine
1 file(s) 21 downloads
Izvještaji 15 Septembra, 2022
Plan poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša za 2012. godinu
1 file(s) 11 downloads
Izvještaji 15 Septembra, 2022
Izvještaj o finansijkom poslovanju JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika kladuša za period 01.01-30.06.2012. godine
0 file(s) download
Izvještaji 15 Septembra, 2022
Konkurs za prijem uposlenika na neodređeno vrijeme
1 file(s) 22 downloads
Konkursi 15 Septembra, 2022
Odluka o cijenama priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu
1 file(s) 39 downloads
Cjenovnici 15 Septembra, 2022
Odluka o cijenama
1 file(s) 46 downloads
Cjenovnici 15 Septembra, 2022