Javna licitacija za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnog materijala JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša

Javna licitacija za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnog materijala JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša