Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – USLUGA BAŽDIRANJA VODOMJERA 2023

Javna licitacija za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnog materijala JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša 2023

Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja – Licitacija 2023

Javna licitacija za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnog materijala JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša

Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja – Licitacija

Politika kvalitete

Politika zdravstvene ispravnosti

Javna licitacija za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnog materijala JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša