Konkurs za prijem uposlenika na neodređeno vrijeme

Raspisuje se konkurs za prijem u radni odnos: REFERENT OBRAČUNA KOMUNALNIH USLUGA …………….. 1   IZVRŠILAC  2. ČISTAČICA-KAFE KUHARICA ………………………………………. 1 IZVRŠILAC

Konkurs za prijem uposlenika na neodređeno vrijeme – Strojar

Konkurs za prijem uposlenika na neodređeno vrijeme

Na osnovu Odluke direktora preduzeća JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša broj: 854-02/22 od 13.10.2022. godine, člana 4 i člana 20 Pravilnika o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša a u skladu sa odrebama člana 37. Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša, direktor preduzeća raspisuje: K O N K U […]