Dokumenti

Kategorije

Tabelarni prikaz

Naslov
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – USLUGA BAŽDIRANJA VODOMJERA 2023
2 file(s) 36 downloads
Obavijesti 21 Juna, 2023
Javna licitacija za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnog materijala JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša 2023
1 file(s) 46 downloads
Obavijesti 7 Marta, 2023
Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja – Licitacija 2023
1 file(s) 28 downloads
Obavijesti 7 Marta, 2023
Javna licitacija za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnog materijala JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša
1 file(s) 29 downloads
Obavijesti 24 Novembra, 2022
Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja – Licitacija
1 file(s) 18 downloads
Obavijesti 24 Novembra, 2022
Politika kvalitete
1 file(s) 27 downloads
Obavijesti 28 Oktobra, 2022
Politika zdravstvene ispravnosti
1 file(s) 33 downloads
Obavijesti 28 Oktobra, 2022
Javna licitacija za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnog materijala JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša
1 file(s) 46 downloads
Obavijesti 20 Oktobra, 2022