Dokumenti

Kategorije

Tabelarni prikaz

Naslov
Javna licitacija za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnog materijala JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša 2023
1 file(s) 1 download
Obavijesti 7 Marta, 2023
Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja – Licitacija 2023
1 file(s) download
Obavijesti 7 Marta, 2023
Javna licitacija za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnog materijala JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša
1 file(s) 3 downloads
Obavijesti 24 Novembra, 2022
Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja – Licitacija
1 file(s) 2 downloads
Obavijesti 24 Novembra, 2022
Politika kvalitete
1 file(s) 2 downloads
Obavijesti 28 Oktobra, 2022
Politika zdravstvene ispravnosti
1 file(s) 1 download
Obavijesti 28 Oktobra, 2022
Javna licitacija za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnog materijala JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša
1 file(s) 10 downloads
Obavijesti 20 Oktobra, 2022