Categories
Obavijesti
JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o., obaviještava da je 26.01.2017 godine Općinsko Vijeće donijelo “Odluku o uslovima i načinu priključenja građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture” broj.01-05-48/17 od 26.01.2017 godine.
 
Navedenom Odlukom definisano je ( član 30. Odluke ) da su vlasnici stambenih jedinica u objektima kolektivnog stanovanja dužni ugraditi pojedinačne mjerne uređaje (vodomjere) za svoju stambenu jedinicu, a rok za ugradnju vodomjera je godinu dana od dana stupanja odluke na snagu.
 
Stoga upozoravamo ukoliko niste u Vašoj stambenoj jedinici ugradili mjerni uređaj, da to uradite u što kraćem roku , a najkasnije do 31.12.2022 godine, jer ukoliko do navedenog datuma to ne uradite bićemo primorani da poduzmemo drastične mjere.
 
Također, napominjemo da troškove vodomjera i ugradnje istog snosi JKP “ Vodovod i kanalizacija” doo Velika Kladuša, a Vi ste dužni samo da izvršite pripreme u vašoj stambenoj jedinici kako bi se mogao ugraditi vodomjer.
 
Za sva pitanja i nejasnoće obratiti se Tehničkoj službi u našem preduzeću.
 
S poštovanjem!