Categories
Vijesti
Uz izuzetne velike napore i nepredviđene kvarove na vodovodnom sistemu kojim dostavljamo građanstvu i industriji pitku vodu, otpočeli smo i gradnju hidranata, sa kojih bi u slučaju požara Vatrogasno društvo brzo i efikasno moglo da djeluje.
 
Koristimo priliku da građane preko čijih imanja prolazi vodovodni sistem kako radi njih samih, njihove imovine i niihovih komšija dozvole postavljanje i ugradnju hidranata, jer zaista je višestruko korisno, a iznad svega prijeko potrebno.
 
U dogledno vrijeme JKP ViK doo, Velika Kladuša u suradnji sa Općinom i općinskim Načelnikom Fikretom Abdićem će iznaći rješenje da svaka Mjesna zajednica bude pokrivena sa hidrantskim sistemom.
 
Direktor
Profesor Doktor Esad Čović