Categories
Vijesti

Zdravstvena ispravnost i sigurnost opskrbe građana vodom za piće ključna je za povjerenje naših kupaca. 

Zadaća i obveza Uprave je osiguravanje potrebnih resursa za nesmetano i nepristrano djelovanje svih zaposlenika kako bi se osigurala zdravstvena ispravnost vode za piće.

Uprava ima obvezu udovoljiti svim zakonskim propisima vezanim uz zdravstvenu ispravnost vode za piće tokom crpljenja, obrade i distribucije vode za piće.

U poslovne procese je implementiran HACCP sistem, te se provode načela sistema zdrastvene ispravnosti.

Postupci i uvedeni HACCP sistem samo su osnova za visoku razinu kvalitete djelovanja, trajnu i cjelovitu zdravstvenu ispravnost vode za piće, stoga je obveza zaposlenika stalno usvajanje novih spoznaja i stalna obuka.

Direktor:
Prof.dr. Esad Čović

Cjelokupni dokument možete pogledati OVDJE.