Politika kvalitete
Categories
Vijesti

Naše poduzeće opredijeljeno je za način djelovanja kojim će biti prepoznato na tržištu kao pouzdan, kvalitetan i poželjan partner poštujući sljedeća načela: U potpunosti zadovoljiti očekivane zahtjeve naših kupaca te poštovati ugovoreno, uraditi kvalitetno prvi i svaki put. Osigurati siguran rad i zadovoljstvo zaposlenih te razvijati svijest zaposlenika da opstanak, razvoj i profitabilnost Vodovod i […]

Politika zdravstvene ispravnosti
Categories
Vijesti

Zdravstvena ispravnost i sigurnost opskrbe građana vodom za piće ključna je za povjerenje naših kupaca.  Zadaća i obveza Uprave je osiguravanje potrebnih resursa za nesmetano i nepristrano djelovanje svih zaposlenika kako bi se osigurala zdravstvena ispravnost vode za piće. Uprava ima obvezu udovoljiti svim zakonskim propisima vezanim uz zdravstvenu ispravnost vode za piće tokom crpljenja, […]

Javna licitacija za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnog materijala JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša
Categories
Javne nabavke, Licitacije

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javnog nadmetanja-licitacija br. 875-02/22 od 19.10.2022. godine, koju je donio direktor preduzeća, Komisija za provođenje procedure prodaje sekundarnih sirovina i otpadnih materijala JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Velika Kladuša objavljuje: JAVNU LICITACIJU za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnog materijala JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša   PREDMET PRODAJE […]

Konkurs za prijem uposlenika na neodređeno vrijeme
Categories
Konkursi

Na osnovu Odluke direktora preduzeća JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša broj: 854-02/22 od 13.10.2022. godine, člana 4 i člana 20 Pravilnika o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša a u skladu sa odrebama člana 37. Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša, direktor preduzeća raspisuje: K O N K U […]

Postavljen hidrant u MZ Mala Kladuša
Categories
Vijesti

Uz izuzetne velike napore i nepredviđene kvarove na vodovodnom sistemu kojim dostavljamo građanstvu i industriji pitku vodu, otpočeli smo i gradnju hidranata, sa kojih bi u slučaju požara Vatrogasno društvo brzo i efikasno moglo da djeluje.   Koristimo priliku da građane preko čijih imanja prolazi vodovodni sistem kako radi njih samih, njihove imovine i niihovih […]

Obavijest za stanare koji nemaju ugrađen vodomjer
Categories
Obavijesti

JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o., obaviještava da je 26.01.2017 godine Općinsko Vijeće donijelo “Odluku o uslovima i načinu priključenja građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture” broj.01-05-48/17 od 26.01.2017 godine.   Navedenom Odlukom definisano je ( član 30. Odluke ) da su vlasnici stambenih jedinica u objektima kolektivnog stanovanja dužni ugraditi pojedinačne mjerne uređaje (vodomjere) […]

Konkurs za prijem uposlenika na neodređeno vrijeme
Categories
Konkursi

Na osnovu Odluke direktora preduzeća JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša  broj: 627-02/22 od 21.07.2022. godine, člana 4 i člana 20 Pravilnika o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša a u skladu sa odrebama člana 37. Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša, direktor preduzeća raspisuje: K o n k u […]